Pesticide eficiente

PESTICIDE AMBALAJ INDUSTRIAL

INSECTICIDE
1 Admiral 100 EC UPL piriproxifen 100 gl 1 L 0,8
2 Apollo 500 SC Adama clofentezin 500 g/l 1 L 0,24-0,6
3 Avaunt EC FMC indoxacarb 150 g/l 1 L 0,2-0,4
4 Benevia OD FMC cyantraniliprol 100 g/l 1 L 0,5-1,0
5 Calypso 480 SC Bayer tiacloprid 480 g/l 1 L 0,12 – 0,3
6 CLOSER Corteva sulfoxaflor, 120 g/l 1 L 0,2
7 Coragen 20 SC FMC clorantraliniprol 200 g/l 0,2 L 0,05-0,15
8 Coragen 20 SC FMC clorantraliniprol 200 g/l 1 L 0,05-0,15
9 Decis Expert EC 100 Bayer deltametrin 100 g/l 1 L 0,0625 – 0,075
10 Decis f-Luxx 025 EC Bayer deltametrin 25 g/l 5 L 0,15-1,0
11 DELEGATE Corteva spinetoram, 250 g/kg 3,0 kg 0,3
12 Envidor 240 SC Bayer spirodiclofen 240 g/l 1 L 0,4-0,5
13 EXIREL FMC ciantraniliprol, 100 g/l 1 L 0,72-1,0
14 Fastac 100 EC BASF alfa-cipermetrin 100 g/l 1 L 0,07-0,32
15 Kestrel 20 SL Adama acetamiprid 200 g/l 1 L 0,25
16 Lamdex 5 EC Adama lamda-cihalotrin 50 g/l 1/5 L 0,3 – 0,8
17 Mavrik 2 F Adama tau-fluvalinat  240 g/l 1/5 L 0,2-0,8
18 Milbeknock EC Belchim milbemectină, 9,3 g/l 1 L 0,8
19 Movento SC 100 Bayer spirotetramat, 100 g/l 1 L 0,5-2,25
20 Pirimor 50 WG Syngenta pirimicarb, 500 g/kg 1 kg 0,25 – 0,75
21 Proteus 110 OD Bayer tiacloprid 100 g/l  + deltametrin 10 g/l 5 L 0,5-0,75
22 Sivanto Prime 200 SL Bayer flupiradifuron, 200 g/l 1 L 0,24 – 0,9
23
TRANSFORM
Corteva sulfoxaflor, 500 g/kg 1 kg 0,048
24 Vantex 60 CS FMC gama cihalotrin 60 g/l 1 L 0,07 – 0,35
25 Voliam Targo Syngenta abamectin+clorantraniliprol 1 L 0,6-1,2
FUNGICIDE
1 Airone SC ISAGRO hidroxid de cupru 136 g/l + oxiclorură de cupru 136 g/l 10 L 2,5-3,0
5L 2,5-3,0
1 L 2,5-3,0
2 Acrobat MZ 90/600 WG BASF dimetomorf+mancozeb, (90+600) g/kg 1 kg 2,0
3 Aliette 80 WP Bayer fosetil de aluminiu, 800 g/kg 1 kg 1,5 – 4,0
4 Aviator Xpro 225 EC Bayer bixafen 75 g/l + protioconazol 150 g/l 5 L 0,8
5 Chorus 75 WG Syngenta ciprodinil 70 g/kg 1 kg 0,15-0,75
6 Cosavet Belchim sulf  800 g/kg 25 kg 3,0 – 4,0
7 Cuproxat SC Nufarm sulfat de cupu tribazic 345 g/l 1 L 3,0 – 7,0
8 Cuproxat SC Nufarm sulfat de cupu tribazic 345 g/l 20 L 3,0 – 7,0
9
Custodia 320 SC
Adama azoxistrobin (120 g/L) și tebuconazol (200 g/L) 5 L 0,5 – 1,0
10 Cymbal, WG Belchim cimoxanil, 450 g/kg 1 kg 0,25
11 Delan 70 WG BASF ditianon 700 g/kg 5 kg 0,5-1,0
12 Dithane M-45 WP Corteva mancozeb 600 g/kg 25 kg 2,0 – 3,0
13 Domark 10 EC UPL tetraconazole, 100 g/l 1 L 0,3 – 0,4
14 EMBRELIA Adama izopirazam+difenoconazol, (100+40) g/l 1 L 1,5
15 Falcon Pro Bayer tebuconazol 148 g/l + protioconazol 53 g/l + spiroxamin 224 g/l 5 L 0,7-0,9
16 Flint Max 75 WG Bayer trifloxistrobin 250 g/kg + tebuconazol 500 g/kg 2 kg 0,16-0,35
17 Flint Star 52 SC Bayer pirimetanil 400 g/l +  trifloxistrobin 120 g/l 1 L 0,4-0,5
18 Folicur SOLO 250 EW Bayer tebuconazol 250 g/l 15 L 0,3 – 1,0
19 Folpan 80 WG Adama folpet 800 g/kg 1 kg 1,5 – 2,0
20 Folpan 80 WG Adama folpet 800 g/kg 5 kg 1,5 – 2,0
21 FONTELIS Corteva pentiopirad, 200 g/l 1 L 0,75 – 2,4
22 Impact 25 SC FMC flutriafol 250 g/l 1 L 0,1-0,5
23 Kantik 450 EC Adama tebuconazol 100g/l + procloraz 200 g/l+ fenpropidin 150 g/l 5 L 1,5 – 2,0
24 Infinito 61 SC Bayer fluopicolid 62,5 g/l + propamocarb hidroclorură  625 g/l  5 L 1,2-1,6
Denumirea produsului Fabricant Substanta activă Ambalaj Norma de consum  la 1/kg ha
25 Kusabi SC Belchim piriofenonă, 300 g/l 1 L 0,2-0,3
26 Luna Care WG 71,6 Bayer 50 g/l fluopiram) + 666 g/l fosetil-aluminiu 1 kg 3,0
27 Luna Experience Bayer fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l 5 L 0,35 – 0,75
28 Luna Sensations Bayer fluopiram 350 g/l + trifloxistrobin 250 g/l 5 L 0,25 – 0,35
29 Madison 263 SC Bayer protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 88 g/l 5 L 0,7-0,9
30 Melody Copmact WG 49 Bayer iprovalicarb + cupru sub formă de oxiclorura (84+406 g/kg) 6 kg 1,5-1,75
31 Merpan 80 WDG Adama captan 800 g/kg 1/5 kg 1,5-2,0
32 MERPLUS Adama captan 360 g/l + fosfat de potasiu 660 g/l 5 L 2,0
33 Mildicut Belchim ciazofamid, 25 g/ 10 L 1,0 – 4,5
34 Mirage 45 ECNA Adama procloraz 450 g/l 1/5 L 0,8 – 1,0
35 Momentum Extra WDG Adama fosetil de aluminiu 500 g/kg + folpet 250 g/kg 1 kg 3,0-4,0
36 Mystik 25 EC Nufarm tebuconazole, 250 g/l 5 L 0,4 – 1,0 L
37 Nando SC Nufarm fluazinam 500g/l 5 L 0,5 – 0, 75
38 Nativo 300 SC Bayer trifloxistrobin 100 g/l + tebuconazol 200 g/l 5 L 0,6 – 0,8
39 Nativo Pro SC 325 Bayer protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 150 g/l 5 L 0,6 – 0,7
40
NIMROD 250 EW
Adama bupirimat, 250 g/l 1 L 0,75 – 2,0
41 Nouchamp Nufarm hidroxid de cupru 10 kg 2,0-3,0
42 Nouchamp Nufarm hidroxid de cupru 1 kg 1,0-3,0
43 Orius 25 EW Adama tebuconazol 250 g/l 1/5 L 0,4 – 0,5
44 Previcur Energy 840 SL Bayer propamocarb hidroclorură 530 g/l  +  fosetil de aluminiu 310 g/l 1 L 2,5
45 Profiler WG 71 Bayer fosetil de aluminiu+fluopicolid, (667+44) g/kg 6 kg 2,2 – 3,0
46 Propulse 250 SE Bayer fluopiram 125 g/l + protioconazol 125 g/l 5 L 0,8 – 1,0
47 Prosper CS 300 Bayer spiroxamină 300 g/l 5 L 1,0
48 Qualy 300 EC Adama ciprodinil, 300 g/l 1,0 L 0,4
49 Scala 400 SC Bayer pirimetanil 400 g/l 3 L 0,75-2,4
50 Score 250 EC Syngenta difenoconazol 250 g/l 1 L 0,15-0,2
51 Serenade ASO Bayer bacillus subtilis QST 713, titrul 1×109 celule/ml 5 L 6,0 – 8,0
52 Sphinx Extra WDG Adama dimetomorf 113 g/kg + folpet  600 g/kg 1/5 kg 2,0
53 Sulfat de Cupru UEM CuSO4x5H2O 25 kg 5,0 – 30,00
54 Talendo 20 EC Corteva proquinazid 200 g/l 1 L 0,2-0,225
55 Tanos 50 WG Corteva cimoxanil 250 g/kg + famoxadon 250 g/kg 0,4 kg 0,4-0,6
56 Teldor 500 SC Bayer fenhexamid 500 g/l 5 L
57 Teldor 50 WG Bayer fenhexamid 500 g/kg 5 kg 1,0-1,5
58 Tilmor 240 EC Bayer tebuconazol 80 g/l + protioconazol 160 g/l 5 L 0,75-0,8
59 Topas 100 EC Syngenta penconazol 100 g/l 1 L 0,125-0,75
60 Topsin M 70 WP tiofanat-metil 700 g/kg 10 kg 0,3-2,0
61 Verben Corteva protioconazol+proquinazid, (200+50) g/l 5 L 0,75-1,0
62 Zorvec Vinabria Corteva folpet+oxatiapiprolin, (500+10) g/l 5 L 2,0
63
Zamir 40 EW
Adama tebuconazol 133 g/l + procloraz 267 g/l 5 L 0,75
ERBICIDE
1 2,4-D 500 Nufarm 2,4-D (sare de dimetil amina), 500 g/l 1 L 1,2-1,4
2 Achiba, EC Bayer quizalofop-p-ethyl  50 g /l 5 L 1,0 – 2,0
3 Activus 400 SC Adama pendimetalin, 400 g/l 5 L 3,0 – 4,0
4 Adengo 465 SC Bayer isoxaflutol  225 g/l + tiencarbazon-metil 90 g/l + ciprosulfamid 150 g/l 5 L 0,44-0,5
5 Agil 100 EC Adama propaqizafop 100 g/l 1/5 L 0,8-1,2
6 Atlantis Fex Bayer mezosulfuron-metil + propoxicarbazon sodic + antidot (mefenpir-dietil), (45+67,5+90) g/kg 2 kg 0,2 – 0,33
7 Basagran 48 SL BASF bentazon 480 g/l 20 L 1,5 – 3,0
8 Basagran M 37,5 SL BASF bentazon 250 g/l + MCPA 125 g/l 20 L 2,0 – 3,0
9 Basis 75 WG Corteva rimsulfuron 500 gr/kg + tifensulfuron – metil 250 g/kg 0,5 kg 0,02
10 Betanal Tandem SC 390 Bayer fenmedifam 200 g/l + etofumesat 190 g/l 5 L 3*1,5
11 Caribou FMC triflusulfuron-metil  500 g/kg 0,6 kg 0,03
12 Chikara Duo, WG Belchim glifosat+flazasulfuron, (288+6,7) 1,0 kg 3,00
13 Cordus Plus, WG Corteva nicosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dicamba 550 g/kg 0,44 kg 0,33 – 0,44
14 Cordus Forte Corteva dicamba+nicosulfuron+rimsulfuron+isoxadifen-etil (antidot), (510,42 + 62,475+ 31,25 + 31,25) g/kg 0,48 kg 0,36-0,48
15 Credit Xtreme SL Nufarm Dual salt tehnology (Glifosate IPA/K 540 g/litru) 20 L
16
Dianat 48 SL
BASF dicamba 480 g/l 10 L 0,3-0,5
17 Dicopur Top 464 SA Nufarm 2,4 D + dicamba (344+120 g/l) 15 L 0,6-1,5
Denumirea produsului Fabricant Substanta activă Ambalaj Norma de consum  la 1/kg ha
18 Discovery 250 EC Adama fluroxipir, 250 g/l 1/5 L 0,6 – 0,8
19 Dual Gold 960 EC Syngenta c-metolaclor 960 g/l 5 L 1,3-1,6
20 Estet 905 EC Nufarm 2,4 D (2-etr etil hexilic) 950 g/l 20 L 0,7-0,8
21 Diniro FMC dicamba+nicosulfuron+prosulfuron, (400+100+40) g/kg 1 kg 0,4 – 0,5
22 Galera Super 364 SL Corteva clopiralid+picloram+aminopiralid, (267+80+17) g/l) 5 L 0,15 – 0,3
23 Gentis 450 EC Adama 2,4-D+fluroxipir, 360 g/l, acid + 90 g/l, acid 1 L 1,0 – 1,25
24 Goltix 700 SC Adama metamitron 700 g/l  5 L 1,5
25 Goltix Titan Adama metamitron + qinmerac, (525+40) g/l 5 L 2,5 + 2,5
26 Express 75 WG FMC tribenuron-metil 750 g/kg 0,5 Kg 0,03
27 Granstar Gold 75 WG FMC tribenuron-metil 562,5 g/kg + tifensulfuron-metil 187,5 g/kg 0,35 Kg 0,02 – 0,03
28 Granstar Super FMC tribenuron-metil 250 g/kg + tifensulfuron-metil 250 g/kg 1,0 Kg 0,04
29 Harmony 75 WG FMC tifensulfuron – metil 750  g/kg 0,1 Kg 0,01-0,025
30 Helianthex Corteva arylex activ 0,5 L 0,045
31 Klinik 360 SL Nufarm glifosat    360 g/l 20 L 2,0-4,0
32 Klinik 360 SL Nufarm glifosat    360 g/l 1 L 2,0-4,0
33 Lancelot 450 WG Corteva aminopiralid+florasulam, (300+150) g/kg 0,5 kg 0,03 – 0,033
34 Laudis WG 300 Bayer tembotrion 200 g/kg + izoxadifen – etil  100 g/kg 3 kg 0,4 – 0,5
35 Leopard 5 EC Adama quizalofop-p-ethyl  50 g /l 1/5 L 1,0 – 2,0
36 Lontrel Grand 75 WG Corteva clopiralid 750 g/kg 2 Kg 0,1-0,2
37 MaisTer 62 WG Bayer foramsulfuron 300 g/kg + iodsulfuron – metil 20g/kg + izoxadifen – etil  300 g/kg 3 kg 0,15
38 MaisTer Power 57,5 OD Bayer foramsulfuron 31,5 g/l + iodsulfuron – metil 1g/l + tiencarbazon – metil  10 g/l +ciprosulfamid 15 g/l 5 L 1,25
40 Nicogan 40 SC Adama nicosulfuron, 400 g/l 1/5 L 0,8 – 1,5
41 Pallas 45 OD Corteva piroxsulam+antidot (cloquintocet-mexil), (45+90) g/l 5 L 0,4 – 0,5
42 Pantera 4 EC UPL quizalofop-p-tefuril, 40 g/l 1 L 1,0 – 3,0
43 Omnera FMC fluroxipir+tifensulfuron-metil+metsulfuron-metil, (135+30+5) g/l 5 L 0,5 – 1,0
44
Powertwin SC
Adama etofumesat 200g/l + fenmedifam 200 g/l 5 L 3*1,3
45 Proman SC Belchim metobromuron, 500 g/l 5 L 3,0 -4,0
46 Prima, SE Corteva 2,4-D (2-ester etil hexilic)+florasulam, (452,42+6,25) g/l 5 L 0,4 – 0,6
47 Puma Super 7,5 EW Bayer fenoxaprop -P-etil  69 g/l + mefenpir-dietil 75 g/l 10 L 0,8 – 1,0
48 Pulsar 40 BASF imazamox 40 g/l 10 L 0,75-1,2
49 Pulsar Plus / Flex BASF imazamox, 25 g/l 10 L 1,0 – 2,0
50 Racer 25 EC Adama fluorocloridon 250 g/l 1/5 L 1,0-4,0
51 Salsa, WP FMC etametsulfuron-metil 750 g/kg 4×0,15 kg 0,025
52 Saltus 80 SL Adama imazamox, 80 g/l 5 L 0,4 – 0,5
53 Sekator Progress  OD Bayer amidosulfuron  100 gr/l + iodosulfuron metil de Na  25 gr/l  + mefenpir-dietil  250 gr/l 1 L 0,09-0,11
54 Sencor Liquid SC 600 Bayer metribuzin 600 g/l 5 L 0,3-1,0
55 Slash, EC Corteva halauxifen-metil+clopiralid, (5+120) g/l 5 L 0,5-1,0
56 Starane Premium Corteva fluroxipir, 333 g/l 5 L 0,-0,5
57 Starship 100 SC Adama mesotrion, 100 g/l 5 L 1,0-1,5
58 Stomp 330 EC BASF pendimetalin  330 g/l 10 L 2,5-6,0
59 Sultan 50 SC Adama metazaclor 500 g/l 1/5 L 1,5 – 2,2
60 Sultan Top Adama metazaclor+quinmerak 5 L
63 Taifun 360 SL Adama glifosat  din sare de isopropil-amină  360 g/l 20 L 2,0 – 8,0
64 Trimmer 50 WG Adama tribenuron-metil, 500 g/kg 0,10 kg 0,02 – 0,03
65 Zellek Super Corteva 5 L 1,0
PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR
1 Lamardor Pro FS 180 Bayer fluopiram 20 g/l +tebuconazol 60 g/l + protioconazol 100  g/l 5 L 0,5 – 0,6 L/tona
2 Orfeu acetamiprid, 200 g/kg 0,8 kg 0,6 – 9,0 kg/tona
3 Peridiam Activ 109 Bayer polimer+colorant 200 L 0,5 – 1,2 L/tonă
4 Redigo M FS 120 Bayer Protioconazol+metalaxil (100+120) 5 L 1,5-1,8 L/tonă
5 Scenic FS 80 Bayer fluoxastrobin 37,5 g/l+protioconazol 37,5 g/l+tebuconazol 5g/l 5 L 1,3-1,6 L/tonă
Denumirea produsului
Fabricant Substanta activă Ambalaj Norma de consum  la 1/kg ha
6
SIGNAL
UPL cipermetrin. 314,4 g/l 5/20 L 1,5 – 3,5 L/tone
7 Vincit Minima SC FMC Flutriafol 25 g/l 5 L 1,5-2,5 L/tonă
FUMIGANŢI
1 Quickphos fosfura de aluminiu, 560 g/kg 1 kg 6-9 g/t
RATICIDE
1 Bromacol Kolant bromodialon 5 kg 25-50 g momeli/galerie activă
SURFRACTANŢI
1 Bio-Power, SL Bayer SAS 5 L 0,5% vol sol
2 Codasaid FMC SAS 5 L 2,5 l/ha
3 Elastiq UPL butadien copolimer 450 g/l 5 L 0,8-1,0
4 Mero Bayer SAS 5 L 0,4
5 OVITEX Belchim ulei de parafină, 797 g/l 20 L 20,0 – 30,0
6 Silwet L – 77 UPL SAS 1 L 25ml/100 l apă
7 Vivolt Corteva SAS 0,25 L 250 ml/ ha
8 Trend 90 FMC SAS 5 L 200 ml/ ha
REGULATOR DE CREŞTERE
1 Cerone 480 SL Bayer etefon 480 g/l 5 L 0,5 – 1,0
2 Royal MH UPL hidrazidă maleică 186,5 g/l 5 L 15,0-20,0 l/ha
3 Stabilan 750 SL Nufarm clorura de clormequat 750 g/l 10 L 1,0-2,0
REGULATOR AL pH IN SOLUTIILE DE LUCRU
1 Basfoliar Acical Compo Expert 50% acid citric de origine organica cu pH=1,00 10 L 0,05 – 0,2
2 Basfoliar Acical 50% acid citric de origine organica cu pH=1,01 1000 L 0,05 – 0,2

PESTICIDE AMBALAJ MIC

INSECTICIDE
1 Admiral 100 EC UPL piriproxifen 100 gl 1 L 0,8
2 Apollo 500 SC Adama clofentezin 500 g/l 1 L 0,24-0,6
3 Avaunt EC FMC indoxacarb 150 g/l 1 L 0,2-0,4
4 Benevia OD FMC cyantraniliprol 100 g/l 1 L 0,5-1,0
5 Calypso 480 SC Bayer tiacloprid 480 g/l 1 L 0,12 – 0,3
6 CLOSER Corteva sulfoxaflor, 120 g/l 1 L 0,2
7 Coragen 20 SC FMC clorantraliniprol 200 g/l 0,2 L 0,05-0,15
8 Coragen 20 SC FMC clorantraliniprol 200 g/l 1 L 0,05-0,15
9 Decis Expert EC 100 Bayer deltametrin 100 g/l 1 L 0,0625 – 0,075
10 Decis f-Luxx 025 EC Bayer deltametrin 25 g/l 5 L 0,15-1,0
11 DELEGATE Corteva spinetoram, 250 g/kg 3,0 kg 0,3
12 Envidor 240 SC Bayer spirodiclofen 240 g/l 1 L 0,4-0,5
13 EXIREL FMC ciantraniliprol, 100 g/l 1 L 0,72-1,0
14 Fastac 100 EC BASF alfa-cipermetrin 100 g/l 1 L 0,07-0,32
15 Kestrel 20 SL Adama acetamiprid 200 g/l 1 L 0,25
16 Lamdex 5 EC Adama lamda-cihalotrin 50 g/l 1/5 L 0,3 – 0,8
17 Mavrik 2 F Adama tau-fluvalinat  240 g/l 1/5 L 0,2-0,8
18 Milbeknock EC Belchim milbemectină, 9,3 g/l 1 L 0,8
19 Movento SC 100 Bayer spirotetramat, 100 g/l 1 L 0,5-2,25
20 Pirimor 50 WG Syngenta pirimicarb, 500 g/kg 1 kg 0,25 – 0,75
21 Proteus 110 OD Bayer tiacloprid 100 g/l  + deltametrin 10 g/l 5 L 0,5-0,75
22 Sivanto Prime 200 SL Bayer flupiradifuron, 200 g/l 1 L 0,24 – 0,9
23
TRANSFORM
Corteva sulfoxaflor, 500 g/kg 1 kg 0,048
24 Vantex 60 CS FMC gama cihalotrin 60 g/l 1 L 0,07 – 0,35
25 Voliam Targo Syngenta abamectin+clorantraniliprol 1 L 0,6-1,2
FUNGICIDE
1 Airone SC ISAGRO hidroxid de cupru 136 g/l + oxiclorură de cupru 136 g/l 10 L 2,5-3,0
5L 2,5-3,0
1 L 2,5-3,0
2 Acrobat MZ 90/600 WG BASF dimetomorf+mancozeb, (90+600) g/kg 1 kg 2,0
3 Aliette 80 WP Bayer fosetil de aluminiu, 800 g/kg 1 kg 1,5 – 4,0
4 Aviator Xpro 225 EC Bayer bixafen 75 g/l + protioconazol 150 g/l 5 L 0,8
5 Chorus 75 WG Syngenta ciprodinil 70 g/kg 1 kg 0,15-0,75
6 Cosavet Belchim sulf  800 g/kg 25 kg 3,0 – 4,0
7 Cuproxat SC Nufarm sulfat de cupu tribazic 345 g/l 1 L 3,0 – 7,0
8 Cuproxat SC Nufarm sulfat de cupu tribazic 345 g/l 20 L 3,0 – 7,0
9
Custodia 320 SC
Adama azoxistrobin (120 g/L) și tebuconazol (200 g/L) 5 L 0,5 – 1,0
10 Cymbal, WG Belchim cimoxanil, 450 g/kg 1 kg 0,25
11 Delan 70 WG BASF ditianon 700 g/kg 5 kg 0,5-1,0
12 Dithane M-45 WP Corteva mancozeb 600 g/kg 25 kg 2,0 – 3,0
13 Domark 10 EC UPL tetraconazole, 100 g/l 1 L 0,3 – 0,4
14 EMBRELIA Adama izopirazam+difenoconazol, (100+40) g/l 1 L 1,5
15 Falcon Pro Bayer tebuconazol 148 g/l + protioconazol 53 g/l + spiroxamin 224 g/l 5 L 0,7-0,9
16 Flint Max 75 WG Bayer trifloxistrobin 250 g/kg + tebuconazol 500 g/kg 2 kg 0,16-0,35
17 Flint Star 52 SC Bayer pirimetanil 400 g/l +  trifloxistrobin 120 g/l 1 L 0,4-0,5
18 Folicur SOLO 250 EW Bayer tebuconazol 250 g/l 15 L 0,3 – 1,0
19 Folpan 80 WG Adama folpet 800 g/kg 1 kg 1,5 – 2,0
20 Folpan 80 WG Adama folpet 800 g/kg 5 kg 1,5 – 2,0
21 FONTELIS Corteva pentiopirad, 200 g/l 1 L 0,75 – 2,4
22 Impact 25 SC FMC flutriafol 250 g/l 1 L 0,1-0,5
23 Kantik 450 EC Adama tebuconazol 100g/l + procloraz 200 g/l+ fenpropidin 150 g/l 5 L 1,5 – 2,0
24 Infinito 61 SC Bayer fluopicolid 62,5 g/l + propamocarb hidroclorură  625 g/l  5 L 1,2-1,6
Denumirea produsului Fabricant Substanta activă Ambalaj Norma de consum  la 1/kg ha
25 Kusabi SC Belchim piriofenonă, 300 g/l 1 L 0,2-0,3
26 Luna Care WG 71,6 Bayer 50 g/l fluopiram) + 666 g/l fosetil-aluminiu 1 kg 3,0
27 Luna Experience Bayer fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l 5 L 0,35 – 0,75
28 Luna Sensations Bayer fluopiram 350 g/l + trifloxistrobin 250 g/l 5 L 0,25 – 0,35
29 Madison 263 SC Bayer protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 88 g/l 5 L 0,7-0,9
30 Melody Copmact WG 49 Bayer iprovalicarb + cupru sub formă de oxiclorura (84+406 g/kg) 6 kg 1,5-1,75
31 Merpan 80 WDG Adama captan 800 g/kg 1/5 kg 1,5-2,0
32 MERPLUS Adama captan 360 g/l + fosfat de potasiu 660 g/l 5 L 2,0
33 Mildicut Belchim ciazofamid, 25 g/ 10 L 1,0 – 4,5
34 Mirage 45 ECNA Adama procloraz 450 g/l 1/5 L 0,8 – 1,0
35 Momentum Extra WDG Adama fosetil de aluminiu 500 g/kg + folpet 250 g/kg 1 kg 3,0-4,0
36 Mystik 25 EC Nufarm tebuconazole, 250 g/l 5 L 0,4 – 1,0 L
37 Nando SC Nufarm fluazinam 500g/l 5 L 0,5 – 0, 75
38 Nativo 300 SC Bayer trifloxistrobin 100 g/l + tebuconazol 200 g/l 5 L 0,6 – 0,8
39 Nativo Pro SC 325 Bayer protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 150 g/l 5 L 0,6 – 0,7
40
NIMROD 250 EW
Adama bupirimat, 250 g/l 1 L 0,75 – 2,0
41 Nouchamp Nufarm hidroxid de cupru 10 kg 2,0-3,0
42 Nouchamp Nufarm hidroxid de cupru 1 kg 1,0-3,0
43 Orius 25 EW Adama tebuconazol 250 g/l 1/5 L 0,4 – 0,5
44 Previcur Energy 840 SL Bayer propamocarb hidroclorură 530 g/l  +  fosetil de aluminiu 310 g/l 1 L 2,5
45 Profiler WG 71 Bayer fosetil de aluminiu+fluopicolid, (667+44) g/kg 6 kg 2,2 – 3,0
46 Propulse 250 SE Bayer fluopiram 125 g/l + protioconazol 125 g/l 5 L 0,8 – 1,0
47 Prosper CS 300 Bayer spiroxamină 300 g/l 5 L 1,0
48 Qualy 300 EC Adama ciprodinil, 300 g/l 1,0 L 0,4
49 Scala 400 SC Bayer pirimetanil 400 g/l 3 L 0,75-2,4
50 Score 250 EC Syngenta difenoconazol 250 g/l 1 L 0,15-0,2
51 Serenade ASO Bayer bacillus subtilis QST 713, titrul 1×109 celule/ml 5 L 6,0 – 8,0
52 Sphinx Extra WDG Adama dimetomorf 113 g/kg + folpet  600 g/kg 1/5 kg 2,0
53 Sulfat de Cupru UEM CuSO4x5H2O 25 kg 5,0 – 30,00
54 Talendo 20 EC Corteva proquinazid 200 g/l 1 L 0,2-0,225
55 Tanos 50 WG Corteva cimoxanil 250 g/kg + famoxadon 250 g/kg 0,4 kg 0,4-0,6
56 Teldor 500 SC Bayer fenhexamid 500 g/l 5 L
57 Teldor 50 WG Bayer fenhexamid 500 g/kg 5 kg 1,0-1,5
58 Tilmor 240 EC Bayer tebuconazol 80 g/l + protioconazol 160 g/l 5 L 0,75-0,8
59 Topas 100 EC Syngenta penconazol 100 g/l 1 L 0,125-0,75
60 Topsin M 70 WP tiofanat-metil 700 g/kg 10 kg 0,3-2,0
61 Verben Corteva protioconazol+proquinazid, (200+50) g/l 5 L 0,75-1,0
62 Zorvec Vinabria Corteva folpet+oxatiapiprolin, (500+10) g/l 5 L 2,0
63
Zamir 40 EW
Adama tebuconazol 133 g/l + procloraz 267 g/l 5 L 0,75
ERBICIDE
1 2,4-D 500 Nufarm 2,4-D (sare de dimetil amina), 500 g/l 1 L 1,2-1,4
2 Achiba, EC Bayer quizalofop-p-ethyl  50 g /l 5 L 1,0 – 2,0
3 Activus 400 SC Adama pendimetalin, 400 g/l 5 L 3,0 – 4,0
4 Adengo 465 SC Bayer isoxaflutol  225 g/l + tiencarbazon-metil 90 g/l + ciprosulfamid 150 g/l 5 L 0,44-0,5
5 Agil 100 EC Adama propaqizafop 100 g/l 1/5 L 0,8-1,2
6 Atlantis Fex Bayer mezosulfuron-metil + propoxicarbazon sodic + antidot (mefenpir-dietil), (45+67,5+90) g/kg 2 kg 0,2 – 0,33
7 Basagran 48 SL BASF bentazon 480 g/l 20 L 1,5 – 3,0
8 Basagran M 37,5 SL BASF bentazon 250 g/l + MCPA 125 g/l 20 L 2,0 – 3,0
9 Basis 75 WG Corteva rimsulfuron 500 gr/kg + tifensulfuron – metil 250 g/kg 0,5 kg 0,02
10 Betanal Tandem SC 390 Bayer fenmedifam 200 g/l + etofumesat 190 g/l 5 L 3*1,5
11 Caribou FMC triflusulfuron-metil  500 g/kg 0,6 kg 0,03
12 Chikara Duo, WG Belchim glifosat+flazasulfuron, (288+6,7) 1,0 kg 3,00
13 Cordus Plus, WG Corteva nicosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dicamba 550 g/kg 0,44 kg 0,33 – 0,44
14 Cordus Forte Corteva dicamba+nicosulfuron+rimsulfuron+isoxadifen-etil (antidot), (510,42 + 62,475+ 31,25 + 31,25) g/kg 0,48 kg 0,36-0,48
15 Credit Xtreme SL Nufarm Dual salt tehnology (Glifosate IPA/K 540 g/litru) 20 L
16
Dianat 48 SL
BASF dicamba 480 g/l 10 L 0,3-0,5
17 Dicopur Top 464 SA Nufarm 2,4 D + dicamba (344+120 g/l) 15 L 0,6-1,5
Denumirea produsului Fabricant Substanta activă Ambalaj Norma de consum  la 1/kg ha
18 Discovery 250 EC Adama fluroxipir, 250 g/l 1/5 L 0,6 – 0,8
19 Dual Gold 960 EC Syngenta c-metolaclor 960 g/l 5 L 1,3-1,6
20 Estet 905 EC Nufarm 2,4 D (2-etr etil hexilic) 950 g/l 20 L 0,7-0,8
21 Diniro FMC dicamba+nicosulfuron+prosulfuron, (400+100+40) g/kg 1 kg 0,4 – 0,5
22 Galera Super 364 SL Corteva clopiralid+picloram+aminopiralid, (267+80+17) g/l) 5 L 0,15 – 0,3
23 Gentis 450 EC Adama 2,4-D+fluroxipir, 360 g/l, acid + 90 g/l, acid 1 L 1,0 – 1,25
24 Goltix 700 SC Adama metamitron 700 g/l  5 L 1,5
25 Goltix Titan Adama metamitron + qinmerac, (525+40) g/l 5 L 2,5 + 2,5
26 Express 75 WG FMC tribenuron-metil 750 g/kg 0,5 Kg 0,03
27 Granstar Gold 75 WG FMC tribenuron-metil 562,5 g/kg + tifensulfuron-metil 187,5 g/kg 0,35 Kg 0,02 – 0,03
28 Granstar Super FMC tribenuron-metil 250 g/kg + tifensulfuron-metil 250 g/kg 1,0 Kg 0,04
29 Harmony 75 WG FMC tifensulfuron – metil 750  g/kg 0,1 Kg 0,01-0,025
30 Helianthex Corteva arylex activ 0,5 L 0,045
31 Klinik 360 SL Nufarm glifosat    360 g/l 20 L 2,0-4,0
32 Klinik 360 SL Nufarm glifosat    360 g/l 1 L 2,0-4,0
33 Lancelot 450 WG Corteva aminopiralid+florasulam, (300+150) g/kg 0,5 kg 0,03 – 0,033
34 Laudis WG 300 Bayer tembotrion 200 g/kg + izoxadifen – etil  100 g/kg 3 kg 0,4 – 0,5
35 Leopard 5 EC Adama quizalofop-p-ethyl  50 g /l 1/5 L 1,0 – 2,0
36 Lontrel Grand 75 WG Corteva clopiralid 750 g/kg 2 Kg 0,1-0,2
37 MaisTer 62 WG Bayer foramsulfuron 300 g/kg + iodsulfuron – metil 20g/kg + izoxadifen – etil  300 g/kg 3 kg 0,15
38 MaisTer Power 57,5 OD Bayer foramsulfuron 31,5 g/l + iodsulfuron – metil 1g/l + tiencarbazon – metil  10 g/l +ciprosulfamid 15 g/l 5 L 1,25
40 Nicogan 40 SC Adama nicosulfuron, 400 g/l 1/5 L 0,8 – 1,5
41 Pallas 45 OD Corteva piroxsulam+antidot (cloquintocet-mexil), (45+90) g/l 5 L 0,4 – 0,5
42 Pantera 4 EC UPL quizalofop-p-tefuril, 40 g/l 1 L 1,0 – 3,0
43 Omnera FMC fluroxipir+tifensulfuron-metil+metsulfuron-metil, (135+30+5) g/l 5 L 0,5 – 1,0
44
Powertwin SC
Adama etofumesat 200g/l + fenmedifam 200 g/l 5 L 3*1,3
45 Proman SC Belchim metobromuron, 500 g/l 5 L 3,0 -4,0
46 Prima, SE Corteva 2,4-D (2-ester etil hexilic)+florasulam, (452,42+6,25) g/l 5 L 0,4 – 0,6
47 Puma Super 7,5 EW Bayer fenoxaprop -P-etil  69 g/l + mefenpir-dietil 75 g/l 10 L 0,8 – 1,0
48 Pulsar 40 BASF imazamox 40 g/l 10 L 0,75-1,2
49 Pulsar Plus / Flex BASF imazamox, 25 g/l 10 L 1,0 – 2,0
50 Racer 25 EC Adama fluorocloridon 250 g/l 1/5 L 1,0-4,0
51 Salsa, WP FMC etametsulfuron-metil 750 g/kg 4×0,15 kg 0,025
52 Saltus 80 SL Adama imazamox, 80 g/l 5 L 0,4 – 0,5
53 Sekator Progress  OD Bayer amidosulfuron  100 gr/l + iodosulfuron metil de Na  25 gr/l  + mefenpir-dietil  250 gr/l 1 L 0,09-0,11
54 Sencor Liquid SC 600 Bayer metribuzin 600 g/l 5 L 0,3-1,0
55 Slash, EC Corteva halauxifen-metil+clopiralid, (5+120) g/l 5 L 0,5-1,0
56 Starane Premium Corteva fluroxipir, 333 g/l 5 L 0,-0,5
57 Starship 100 SC Adama mesotrion, 100 g/l 5 L 1,0-1,5
58 Stomp 330 EC BASF pendimetalin  330 g/l 10 L 2,5-6,0
59 Sultan 50 SC Adama metazaclor 500 g/l 1/5 L 1,5 – 2,2
60 Sultan Top Adama metazaclor+quinmerak 5 L
63 Taifun 360 SL Adama glifosat  din sare de isopropil-amină  360 g/l 20 L 2,0 – 8,0
64 Trimmer 50 WG Adama tribenuron-metil, 500 g/kg 0,10 kg 0,02 – 0,03
65 Zellek Super Corteva 5 L 1,0
PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR
1 Lamardor Pro FS 180 Bayer fluopiram 20 g/l +tebuconazol 60 g/l + protioconazol 100  g/l 5 L 0,5 – 0,6 L/tona
2 Orfeu acetamiprid, 200 g/kg 0,8 kg 0,6 – 9,0 kg/tona
3 Peridiam Activ 109 Bayer polimer+colorant 200 L 0,5 – 1,2 L/tonă
4 Redigo M FS 120 Bayer Protioconazol+metalaxil (100+120) 5 L 1,5-1,8 L/tonă
5 Scenic FS 80 Bayer fluoxastrobin 37,5 g/l+protioconazol 37,5 g/l+tebuconazol 5g/l 5 L 1,3-1,6 L/tonă
Denumirea produsului
Fabricant Substanta activă Ambalaj Norma de consum  la 1/kg ha
6
SIGNAL
UPL cipermetrin. 314,4 g/l 5/20 L 1,5 – 3,5 L/tone
7 Vincit Minima SC FMC Flutriafol 25 g/l 5 L 1,5-2,5 L/tonă
FUMIGANŢI
1 Quickphos fosfura de aluminiu, 560 g/kg 1 kg 6-9 g/t
RATICIDE
1 Bromacol Kolant bromodialon 5 kg 25-50 g momeli/galerie activă
SURFRACTANŢI
1 Bio-Power, SL Bayer SAS 5 L 0,5% vol sol
2 Codasaid FMC SAS 5 L 2,5 l/ha
3 Elastiq UPL butadien copolimer 450 g/l 5 L 0,8-1,0
4 Mero Bayer SAS 5 L 0,4
5 OVITEX Belchim ulei de parafină, 797 g/l 20 L 20,0 – 30,0
6 Silwet L – 77 UPL SAS 1 L 25ml/100 l apă
7 Vivolt Corteva SAS 0,25 L 250 ml/ ha
8 Trend 90 FMC SAS 5 L 200 ml/ ha
REGULATOR DE CREŞTERE
1 Cerone 480 SL Bayer etefon 480 g/l 5 L 0,5 – 1,0
2 Royal MH UPL hidrazidă maleică 186,5 g/l 5 L 15,0-20,0 l/ha
3 Stabilan 750 SL Nufarm clorura de clormequat 750 g/l 10 L 1,0-2,0
REGULATOR AL pH IN SOLUTIILE DE LUCRU
1 Basfoliar Acical Compo Expert 50% acid citric de origine organica cu pH=1,00 10 L 0,05 – 0,2
2 Basfoliar Acical 50% acid citric de origine organica cu pH=1,01 1000 L 0,05 – 0,2