Despre C. Î. Agrostoc

C.Î. Agrostoc a fost fondată pe data de 16 august 2001 de către 15 magazine agricole create în cadrul programului CNFA Agromagazine, cu scopul procurării de mijloace de producţie în volume mari, care urmează a fi distribuite la magazinele agricole pentru comercializarea cu amănuntul. 

La momentul actual, cooperativa desfăşoară o activitate de sinestătătoare, bazată pe principii strict stabilite, precum şi pe Regulamentele Interne aprobate în cadrul şedinţelor Consiliului Administrativ, realizând astfel un profit anual, care permite dezvoltarea continuă a întreprinderii pe piaţa produselor agrare din Republica Moldova. 

Motto-ul companiei este: „De a fi o întreprindere care să aprovizioneze fondatorii şi non-fondatorii Cooperativei cu mijloace de producţie şi servicii de calitate pentru sectorul agrar, la preţuri competitive, realizând un profit necesar pentru dezvoltarea şi evoluţia acesteia pe termen îndelungat.” 

Unul din principiile de bază ale Cooperativei este oferirea produselor originale de înaltă calitate, într-un ambalaj util. De la momentul fondării până în prezent, C.Î. „Agrostoc” a făcut paşi importanţi în direcţia majorării volumului de vânzări anual, precum şi a numărului de membri ai întreprinderii, fapt ce a asigurat nemijlocit un progres evident. 

 Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc” asigură cei 148 fondatori și un număr de peste 500 de agenți economici non membri cu următoarele tipuri de produse necesare sectorului agrar: 

  • Pesticide
  • Seminte
  • Ingrășăminte și stimulatori de creștere
  • Exportul producției agricole.

C.Î. „Agrostoc” organizează cu regularitate evenimente unde sunt invitați toți fondatorii cooperativei, dar și partenerii non membri: zile de câmp, seminare, instruiri și adunări regionale. 

 

  1. Distribuie