Erbicide

Erbicide

Denumirea produsului Substanta activă Ambalaj Norma de consum la l,kg/ha Producător
2,4-D 500 2,4-D (sare de dimetil amina), 500 g/l 1 L 1,2-1,4
2,4-D 500 2,4-D (sare de dimetil amina), 500 g/l 5 L 1,2-1,5
Acetogan 900 EC acetoclor 900 g/l 5 L 2,0-2,5 Adama
Achiba, EC quizalofop-p-ethyl 50 g /l 5 L 1,0 – 2,0 Bayer CropScience
Adengo 465 SC isoxaflutol 225 g/l + tiencarbazon-metil 90 g/l + ciprosulfamid 150 g/l 1 L 0,44-0,5 Bayer CropScience
Agil 100 EC propaqizafop 100 g/l 5 L 0,8-1,2 Adama
Balerina SE 2,4-D, 410 g/l + florasulam, 7,4 g/l 5 L 0,3 – 0,5 Avgust
Basagran 48 SL bentazon 480 g/l 20 L 1,5 – 3,0 BASF
Basagran M 37,5 SL bentazon 250 g/l + MCPA 125 g/l 20 L 2,0 – 3,0 BASF
Basis 75 WG rimsulfuron 500 gr/kg + tifensulfuron – metil 250 g/kg 0,5 kg 0.02 DuPont
Basta 150 SL glufosinat de amoniu 150 g/l 10 L 2,5-3,0 Bayer CropScience
Belvedere Forte desmedifam+fenmedifam+etofumesat, (100+100+200) g/l 5 L 1,0 – 3,0 Adama
Betanal Expert EC fenmedifam 91 g/l + desmedifam 71 g/l + etofumezat 112 g/l 5 L 1,0 – 3,0 Bayer CropScience
Betanal Maxx Pro 209 OD fenmedifam 60 g/l + desmedifam 47 g/l + etofumezat 75 g/l + lenacil 27 g/l 5 L 1,5+1,5+1,5 Bayer CropScience
Caribou triflusulfuron-metil 500 g/kg 0,6 kg 0.03 DuPont
Chikara Duo, WG glifosat+flazasulfuron, (288+6,7) 1,0 kg 3.00 Belchim Crop Protection
Cordus Plus, WG nicosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dicamba 550 g/kg 0,44 Kg 0,33 – 0,44 DuPont
Cordus WG nicosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg 0,12 kg 0,035-0,04 DuPont
Dianat 48 SL dicamba 480 g/l 10 L 0,3-0,5 BASF
Dicopur F 60 SA sare de dimetil amine, 600 g/l 25 L 0,8-1,2 Nufarm
Dezormone 60 SA sare de dimetil amine, 600 g/l 25 L 0,8-1,3 Nufarm
Dicopur Top 464 SA 2,4 D + dicamba (344+120 g/l) 15 L 0,6-1,5 Nufarm
Dual Gold 960 EC c-metolaclor 960 g/l 5 L 1,3-1,6 Syngenta
Esteron 2,4 D (2-eter etil hexilic 850 g/l) 20 L 0,8 – 1,0 Dow Agrosaences
Estet 905 EC 2,4 D (2-etr etil hexilic) 950 g/l 20 L 0,7-0,8 Nufarm
Express 75 WG tribenuron-metil 750 g/kg 0,5 Kg 0.03 DuPont
Florin Power 150 EC fluazifop-P-butil 150 g/l 5 L 0,6-0,75 Agros
Frontier Optima dimetenamid -P 720 g/l 10 L 1,2 – 1,4 BASF
Galigan 24 EC oxifluorfen 240 g/l 1 L 0,5 – 0,75 Adama
Glyphogan 480 SL glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l 1 L 2,0 – 8,0 Adama
Glyphogan 480 SL glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l 5 L 2,0 – 8,0 Adama
Glyphogan 480 SL glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l 20 L 2,0 – 8,0 Adama
Glyphogan 480 SL glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l 200 L 2,0 – 8,0 Adama
Goltix 700 SC metamitron 700 g/l 5 L 1.5 Adama
Granstar Gold 75 WG tribenuron-metil 562,5 g/kg + tifensulfuron-metil 187,5 g/kg 0,35 Kg 0,02 – 0,03 DuPont
Grodyl Maxi 375 OD amidosulfuron 100 gr/l + iodosulfuron metil de Na 25 gr/l + mefenpir-dietil 250 gr/l 1 L 0,09-0,11 Bayer CropScience
Harmony 75 WG tifensulfuron – metil 750 g/kg 0,1 Kg 0,01-0,025 DuPont
Klinik 360 SL glifosat 360 g/l 20 L 2,0-4,0 Nufarm
Klinik 360 SL glifosat 360 g/l 1 L 2,0-4,0 Nufarm
Leopard 5 EC quizalofop-p-ethyl 50 g /l 5 L 1,0 – 2,0 Adama
Lontrel Grand 75 WG clopiralid 750 g/kg 2 Kg 0,1-0,2 Dow Agrosaences
MaisTer 62 WG foramsulfuron 300 g/kg + iodsulfuron – metil 20g/kg + izoxadifen – etil 300 g/kg 3 kg 0.15 Bayer CropScience
MaisTer Power 57,5 OD foramsulfuron 31,5 g/l + iodsulfuron – metil 1g/l + tiencarbazon – metil 10 g/l +ciprosulfamid 15 g/l 5 L 1.25 Bayer CropScience
Pantera 4 EC quizalofop-p-tefuril, 40 g/l 1 L 1,0 – 3,0
Pointer 75 WG tribenuron-metil 750 g/kg 0,1/0,5 Kg 0,015-0,02 DuPont
Prometrex 50 SC prometrin 500 g/l 5L/20 L 2,0 – 4,0 Adama
Pulsar 40 imazamox, 40 g/l 10 L 0,75-1,0 BASF
Puma Super 7,5 EW fenoxaprop -P-etil 69 g/l + antidot mefenpir-dietil 75 g/l 10 L 0,8 – 1,0 Bayer CropScience
Racer 25 EC fluorocloridon 250 g/l 1,5 L 1,0-4,0 Adama
Salsa, WP etametsulfuron-metil 750 g/kg 4×0,15 kg 0.025 DuPont
Saltus 80 SL imazamox, 80 g/l 5 L 0,4 – 0,5 Adama
SDMA 2,4 D (sare de dimetil amină 600 g/l) 20 L 1,2-1,4 Adama
Sencor 600 SC metribuzin 600 g/l 5 L 0,3-1,0 Bayer CropScience
Stomp 330 EC pendimetalin 330 g/l 10 L 2,5-6,0 BASF
Sultan 50 SC metazaclor 500 g/l 5 L 1,5 – 2,2 Adama
Sultan Top metazaclor+chinmerac, (375+125) g/l 1,0 L 1,75 – 2,0 Adama
Titus 25 WG rimsulfuron 250 g/kg 0,5 kg 0,04-0,05 DuPont
Trek P 334 SL terbutilazin 247 g/l + pendimetalin 65 g/l 5 L 3.0 Adama
Tomigan 250 EC fluroxipir, 250 g/l 5 L 0,6 – 0,8 Adama
Zoomer, SC glifosat+oxifluorfen, (480+30) g/l 5 L 2,0 – 2,5 Adama