Istorie

P1884M-7684, P1884M-7688

             Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc a fost fondată la 16 august 2001 de către 15 magazine agricole înfiinţate în cadrul programului USAID/CNFA – agromagazine.
Actualmente, CÎ Agrostoc este cea mai solidă Cooperativă pe plan naţional. Evoluţia numărului de membri dovedeşte că aceasta este într-o permanenţă mişcare şi demonstrează o dinamică pozitivă. Anul 2015 a debutat cu peste 100 de întreprinderi membre, cu o amplasare geografică care asigură prezenţa pe întreg teritoriul ţării. La fel ca anii precedenţi, strategia de creştere şi în continuare se va baza pe anumite criterii de selectare ce ţin de istoria de conlucrare înregistrată pe parcursul a cel puţin un an de activitate; volumul tranzacţiei minime necesare înregistrată anual cu fiecare întreprindere; suprafaţa minimă de teren agricol prelucrată de agentul economic; amplasarea geografică a acestuia. Unul din cele mai importante obiective în acest sens este de a asigura creşterea numărului de membri cu întreprinderi stabile şi statornice, care deţin o poziţie puternică şi exemplară în regiunea de activitate şi sunt administrate de persoane responsabile şi corecte în activitatea lor…
Astăzi, cu toată certitudinea putem afirma că, forma organizatorică „Cooperativă de Întreprinzător” este una din cele mai performante şi calitative forme de activitate comună, ce asigură o motivare şi o stimulare economică, financiară, profesională – transparentă şi legală. 
Aşadar, Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc” a fost, este şi va fi un partener garantat, sincer, corect şi responsabil cu producătorii din sectorul agrar, iar acest adevăr este confirmat prin forma organizatorică care nu ne permite să avem o altă abordare faţă de membrii Cooperativei.