Exportul producției agricole

Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc – companie în domeniul comercializării mijloacelor agricole atît pe piața autohtonă, cît și la nivel internațional. Activitatea de export a Cooperativei este strict coordonată de către specialiștii în domeniu. Exportul cerealelor se face:

Pe cale maritimă:

  • În vrac, 3000-6000 tone;
  • În containere 20”DV.

Rutier:

  • În saci de 25 sau 50 kg;
  • În vrac.

Calitatea producției agricole și lipsa de OMG-uri este asigurată prin:
controlul permanent la toate etapele de producere;
colaborarea cu SGS.

Comercializăm:

1. Grîu alimentar și furajer

Griu

2. Orz

Orz

3. Sorg roșu

Sorg rosu

4. Porumb

Porumb

5. Soia

Soia

6. Rapiță

Rapiță

7. Floarea Soarelui

Floarea Soarelui

Pentru detalii contactați-ne:

Sediul central, tel +373 022 59 70 80 / e-mail: info@agrostoc.md

Manager Departament Export și Achiziții, Plaținda Denis: +373 069 459 777                                                                                      e-mail: denis.platinda@agrostoc.md